การเขียนโปรแกรม ม.2

งานที่ 1 วิ่งวนรอบฉาก


 คำสั่งที่ใช้  :


       
งานที่ 2 เดินซิกแซก
 คำสั่งที่ใช้  :


 
งานที่ 3 สั่งซ้าย-ขวาหัน

 คำสั่งที่ใช้  :


 
งานที่ 4 สัมภาษณ์น้องแมว

 คำสั่งที่ใช้  :

  

งานที่ 5 เบิกเงินจาก ATM

 คำสั่งที่ใช้  :

  

  
งานที่ 6 บวก ลบ คูณ หาร


 คำสั่งที่ใช้  :


  

  
งานที่ 7 ซื้อผลไม้
 คำสั่งที่ใช้  :

  

  
งานที่ 8 เกมทายตัวเลข
 คำสั่งที่ใช้  :

  

  
งานที่ 9 โปรโมชั่นลดราคา
 คำสั่งที่ใช้  :

 

  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น